Category: Innovation

eze System kopplar upp lågenergihus

Stocholm 1 februari 2016 – Byggföretaget Friendly Buildning levererar energisnåla och kostnadseffektiva hus för bland annat hotell, hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter och förskolor. I ett nybyggt radhus om sju lägenheter i Upplands Väsby norr om Stockholm ville man mäta en mängd olika medier; energi, temperatur mm.

SmartElcentral™ – nu med mätning på varje grupp med ABB CMS

Stockholm 2014-04-14 – Genom eze System SmartElcentral™ finns nu möjligheten att mäta ström på varje utgående grupp. Detta möjliggör att ytterligare öka kunskap och förståelse för hur energianvändningen ser ut och kan minskas.

Eze System lanserade 2011 konceptet SmartElcentral™. Centralen används i framförallt mindre fastigheter med behov av energimätning och automation.

eze System visualiserar energin i smartwatch

Stockholm 2014-04-14 – Att visualisera energianvändningen är viktigt för att minska den. Eze System tar nu ett steg närmare användaren genom visualisering i smartwatch.

Att visualisera energianvändning på en skärm eller i en dator har varit en het fråga under de senaste åren. Ökad kunskap och förståelse för vad som använder energi och när skapar incitament för att spara.