Category: Kunder

eze System kopplar upp lågenergihus

Stocholm 1 februari 2016 – Byggföretaget Friendly Buildning levererar energisnåla och kostnadseffektiva hus för bland annat hotell, hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter och förskolor. I ett nybyggt radhus om sju lägenheter i Upplands Väsby norr om Stockholm ville man mäta en mängd olika medier; energi, temperatur mm.

Solenergiföretaget EnergiEngagemang använder eze lösning för mätning och visualisering

Stockholm den 2014-08-26 – Solenergiföretaget EnergiEngagemang som erbjuder lösningar inom solel och solvärme använder eze lösning för att mäta och visualisera energiproduktion och energianvändning i sina anläggningar.

I en mindre energiproducerande anläggning installeras en elmätare som mäter och redovisar energiproduktion och energikonsumtion.

Ny smart lösning för energimätning i ABB ställverk

Stockholm 2014-04-14 – eze System har tagit ytterligare ett steg för att göra energidata tillgängligt. ABBs mätare och effektbrytare för ställverk är nu tillgängliga för mätning, plug and play, i molntjänsten ezecontrol.com.

Att mäta och rapportera energianvändning blir viktigare för allt fler. Uppkopplade mätare blir vanligare och kunskapen om energianvändningen ökar.

Helsingborg Skolstad visualiserar energi med eze

Stockholm 2013-12-20 – CGI levererar tillsammans med eze System en färdig lösning som på ett enkelt sätt visualiserar energianvändningen i skolmiljön. Energianvändningen mäts i skolornas olika byggnader och resultaten visas på webben och via skärmar i skolornas korridorer.

Eze System levererar system till Mongoliet

Stockholm den 2012-10-05 – eze System har levererat sitt första system till Mongoliet. Kontakten är ett resultat av samverkan med ABB som presenterat eze lösning för sina kunder.

I september levererade eze System ett första system till Monhorus International Co., Ltd i Ulan Batur, Mongoliet.