Category: Okategoriserad

PRESS RELEASE: eze System Teams Up with Kriwan to Expand Smart Monitoring and Alert Capabilities for Commercial Refrigeration and Cold Storage Solutions

Folsom den 17 Februari, 2017 – eze System, a global provider of remote monitoring and control systems, is teaming with Kriwan, a leader in machine protection and condition monitoring solutions, to deliver a smart monitoring and alert solution to help prevent critical failures before they occur.

eze System startar dotterbolag för automation av Byggarbetsplatser

Eskilstuna den 10 februari 2016 –  eze Systems nya dotterbolag Cabnet tillhandahåller en lösning för övervakning och styrning av byggarbetsplatser. Efter starten under förra året etablerar sig nu Cabnet i Eskilstuna.

Cabnet startades under våren 2015 då företaget lanserade en helt ny lösning för övervakning och styrning av byggarbetsplatser.

eze System lanserar batteridriven trådlös mätning för temperatur och fukt

Sacramento/Stockholm 31 augusti 2015 – eze System, som tillhandahåller en lösning för Remote Access & Control över Internet lanserar nu en ny produkt med batteridrivna och trådlösa givare för temperatur- och fuktmätning. Lösningen förenklar installation och möjliggör mätning, loggning och larm där detta tidigare inte varit möjligt.

eze System lanserar lösning för Individuell Mätning och Debitering – IMD

Stockholm 2015-01-12 – eze System lanserar nu en lösning för individuell mätning och debitering av El, Vatten och Värme. Givare ansluts till ezeio som i sin tur ansluts till Internet. All data loggas och kan exportera eller hämtas via öppna API-gränssnitt.

Energimyndigheten mäter sol- och fastighetsel med eze System

Stockholm 2014-08-29 – Energimyndigheten i Sverige använder eze System lösning för mätning, loggning och visualisering av bland annat solel och datacenter. Producerad solel mäts momentant och visualiseras i fastigheten och mobiltelefon.

Energimyndigheten har sedan några år tillbaks solpaneler på taket till huvudkontoret i Eskilstuna.

Batteribackup och larm till ezeio

Stockholm 2014-08-12 – eze System lanserar batteribackup med larm till ezeio och integrerar detta i konceptet med Smart Elcentral™

I många fall finns det ett behov av att systemet för övervakning och loggning kan fortsätta fungera även om strömmen går. Byggarbetsplatser, lager- och förrådsbyggnader samt kylanläggningar är några exempel.

eze System VD Niklas Zandelin medförfattare till IVA rapport

Stockholm 2014-01-08 – Under 2013 har IVA drivit projektet Energieffektivt Samhälle. Ett av delprojekten – Nya Affärsmöjligheter och Affärsmodeller – lanserade i november sin delrapport. eze System VD Niklas Zandelin är en av projektdeltagarna talade under lanseringsseminariet på temat ”Möjligheter med mätning”.

Att mäta energiförbrukning öppnar för nya affärsmodeller.

eSight i samarbete med eze System

Stockholm 2013-11-22 – eze System smarta och flexibla lösning för att koppla upp och göra mätare och system tillgängliga är nu fullt integrerat mot eSight. Detta innebär att all data som loggas i eze enkelt kan göras tillgängligt i ett fullt utvecklat EMS.

eSight är en global aktör med system för att analysera och visualisera energianvändning.

Volvo Truck Center mäter energin med eze och genomför program för energieffektivisering

Stockholm 2013-08-14 – Volvo Truck Center har genomfört en utbildning i energieffektivisering för medarbetare i bland annat Malmö, Göteborg och Stockholm. I samband med utbildningen lanseras även visualisering av energianvändning i anläggningarna.

Sedan mitten av förra året mäter och följer Volvo Truck Center energianvändningen i sina största anläggningar i Sverige.

Ny vinkel på Elfack

Göteborg den 15 maj 2013 – I samband med Elfack 2013 lanserar eze System att antal nya givare och funktioner för smart automation och fjärrövervakning.

Servostyrda spjäll och ventiler är viktiga komponenter i ventilationssystem. Styrningen sker ofta med automatik baserat på luftflöde, temperatur och luftfuktighet.