Category: Partners

eze System kopplar upp lågenergihus

Stocholm 1 februari 2016 – Byggföretaget Friendly Buildning levererar energisnåla och kostnadseffektiva hus för bland annat hotell, hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter och förskolor. I ett nybyggt radhus om sju lägenheter i Upplands Väsby norr om Stockholm ville man mäta en mängd olika medier; energi, temperatur mm.

SmartElcentral™ – nu med mätning på varje grupp med ABB CMS

Stockholm 2014-04-14 – Genom eze System SmartElcentral™ finns nu möjligheten att mäta ström på varje utgående grupp. Detta möjliggör att ytterligare öka kunskap och förståelse för hur energianvändningen ser ut och kan minskas.

Eze System lanserade 2011 konceptet SmartElcentral™. Centralen används i framförallt mindre fastigheter med behov av energimätning och automation.

Ny smart lösning för energimätning i ABB ställverk

Stockholm 2014-04-14 – eze System har tagit ytterligare ett steg för att göra energidata tillgängligt. ABBs mätare och effektbrytare för ställverk är nu tillgängliga för mätning, plug and play, i molntjänsten ezecontrol.com.

Att mäta och rapportera energianvändning blir viktigare för allt fler. Uppkopplade mätare blir vanligare och kunskapen om energianvändningen ökar.

eze System och Semcab i samarbete kring elcentraler

Stockholm den 2014-04-14 – Mätning och automation i mindre fastigheter och bostäder blir aktuellt för allt fler. eze System och SEMCAB tar tillsammans med ABB fram nya lösningar för smarta elcentraler för bostäder och kommersiella fastigheter.

Syftet med en elcentral, oavsett om den finns i en bostad eller en kommersiell fastighet, är i första hand eldistribution och elsäkerhet.

Helsingborg Skolstad visualiserar energi med eze

Stockholm 2013-12-20 – CGI levererar tillsammans med eze System en färdig lösning som på ett enkelt sätt visualiserar energianvändningen i skolmiljön. Energianvändningen mäts i skolornas olika byggnader och resultaten visas på webben och via skärmar i skolornas korridorer.

ezeio och ABB elmätare gör energimätning enkelt och effektivt

Stockholm 2013-08-14 eze System tar ännu ett steg för att göra energimätning enkelt och tillgängligt. Tillsammans med ABB nya elmätare EQ-meters sätts en undermätning upp med några enkla knapptryck – tillgängligt från vilken webbläsare som helst.
Efterfrågan på energi- och undermätning växer stadigt.