Category: Produkt

SmartElcentral™ – nu med mätning på varje grupp med ABB CMS

Stockholm 2014-04-14 – Genom eze System SmartElcentral™ finns nu möjligheten att mäta ström på varje utgående grupp. Detta möjliggör att ytterligare öka kunskap och förståelse för hur energianvändningen ser ut och kan minskas.

Eze System lanserade 2011 konceptet SmartElcentral™. Centralen används i framförallt mindre fastigheter med behov av energimätning och automation.

eze System visualiserar energin i smartwatch

Stockholm 2014-04-14 – Att visualisera energianvändningen är viktigt för att minska den. Eze System tar nu ett steg närmare användaren genom visualisering i smartwatch.

Att visualisera energianvändning på en skärm eller i en dator har varit en het fråga under de senaste åren. Ökad kunskap och förståelse för vad som använder energi och när skapar incitament för att spara.

Ny smart lösning för energimätning i ABB ställverk

Stockholm 2014-04-14 – eze System har tagit ytterligare ett steg för att göra energidata tillgängligt. ABBs mätare och effektbrytare för ställverk är nu tillgängliga för mätning, plug and play, i molntjänsten ezecontrol.com.

Att mäta och rapportera energianvändning blir viktigare för allt fler. Uppkopplade mätare blir vanligare och kunskapen om energianvändningen ökar.

eze System och Semcab i samarbete kring elcentraler

Stockholm den 2014-04-14 – Mätning och automation i mindre fastigheter och bostäder blir aktuellt för allt fler. eze System och SEMCAB tar tillsammans med ABB fram nya lösningar för smarta elcentraler för bostäder och kommersiella fastigheter.

Syftet med en elcentral, oavsett om den finns i en bostad eller en kommersiell fastighet, är i första hand eldistribution och elsäkerhet.