Category: Visualisering

eze System kopplar upp lågenergihus

Stocholm 1 februari 2016 – Byggföretaget Friendly Buildning levererar energisnåla och kostnadseffektiva hus för bland annat hotell, hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter och förskolor. I ett nybyggt radhus om sju lägenheter i Upplands Väsby norr om Stockholm ville man mäta en mängd olika medier; energi, temperatur mm.

Solenergiföretaget EnergiEngagemang använder eze lösning för mätning och visualisering

Stockholm den 2014-08-26 – Solenergiföretaget EnergiEngagemang som erbjuder lösningar inom solel och solvärme använder eze lösning för att mäta och visualisera energiproduktion och energianvändning i sina anläggningar.

I en mindre energiproducerande anläggning installeras en elmätare som mäter och redovisar energiproduktion och energikonsumtion.

eze System visualiserar energin i smartwatch

Stockholm 2014-04-14 – Att visualisera energianvändningen är viktigt för att minska den. Eze System tar nu ett steg närmare användaren genom visualisering i smartwatch.

Att visualisera energianvändning på en skärm eller i en dator har varit en het fråga under de senaste åren. Ökad kunskap och förståelse för vad som använder energi och när skapar incitament för att spara.