Energimyndigheten mäter sol- och fastighetsel med eze System

Stockholm 2014-08-29 – Energimyndigheten i Sverige använder eze System lösning för mätning, loggning och visualisering av bland annat solel och datacenter. Producerad solel mäts momentant och visualiseras i fastigheten och mobiltelefon.

Energimyndigheten har sedan några år tillbaks solpaneler på taket till huvudkontoret i Eskilstuna. Energin används både för att driva Energimyndighetens datacenter och för nyinstallerad LED-belysning i kontoret.

–       Uppdraget från Energimyndigheten var att mäta både producerad solel, datacentrets energianvändning men även fastighetselen och energianvändningen på skrivare och kopiatorer säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Arbetet påbörjades redan 2012 och nu är hela anläggningen uppkopplad.

För mätning av fastighetselen har befintliga energimätare kopplats upp med ezeio. För solpaneler och datacenter har det installerats nya mätare, både för växel- och likstöm. All mätning sker momentant och data loggas och är åtkomlig via eze System webbgränssnitt ezecontrol. Kontinuerliga rapporter från energianvändning av utrustning, fastighet och producerad solel skickas automatiskt till flera användare. Producerad och använd solel kommer visualiseras på såväl skärmar som i mobiltelefonen.

–       En spännande utmaning med uppdraget har varit den stora spännvidden på olika mätartyper säger Niklas Zandelin. Allt från äldre befintliga mätare till nya mätare för likström och även mätning ner på enskild utrustning i datacentret.

Med ezeio blir data från elmätaren tillgänglig i realtid i vilken webbläsare som helst. Effekt och energi kan loggas var 10e sekund och all data sparas i upp till tre år. Sparad information och data kan sedan hämtas och laddas ner i öppna filformat eller skickas i förkonfigurerade rapporter, dagligen, varje vecka eller månad, tillvalda mottagare via mail. All kommunikation är krypterad och kommunikationen säker.

Comments are closed