eSight i samarbete med eze System

Stockholm 2013-11-22 – eze System smarta och flexibla lösning för att koppla upp och göra mätare och system tillgängliga är nu fullt integrerat mot eSight. Detta innebär att all data som loggas i eze enkelt kan göras tillgängligt i ett fullt utvecklat EMS.

eSight är en global aktör med system för att analysera och visualisera energianvändning. eSight kan användas för att övervaka och samla data från alla typer av energirelaterade system som till exempel fastighets- och styrsystem, produktionssystem eller enskilda mätare. Systemet hanterar alla olika typer av energidata; el, gas, vatten, ånga, tryckluft, temperatur mm.

Comments are closed