eze System kopplar upp lågenergihus

Stocholm 1 februari 2016 – Byggföretaget Friendly Buildning levererar energisnåla och kostnadseffektiva hus för bland annat hotell, hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter och förskolor. I ett nybyggt radhus om sju lägenheter i Upplands Väsby norr om Stockholm ville man mäta en mängd olika medier; energi, temperatur mm. Syftet är dels att återkoppla och visualisera energianvändning till de boende, dels att leverera data till Energimyndigheten som bygger upp en databas med energi- och fastighetsdata från Nära Noll Emissions hus (NNE-hus).

– Närmare 250 mätpunkter med energi- och fastighetsdata från sju lägenheter samt solanläggning. Insamlad data skall dels vara tillgänglig för de boende och byggherren, dels levereras kontinuerligt till en databas hos Energimyndigheten säger Niklas Zandelin, VD för eze System. I uppdraget ingick att installera samtliga mätare, koppla dessa mot en insamlingsenhet i varje lägenhet, skapa rapporter och visualisering för energidata samt automatiskt exportera data via API.

En ezeio insamlingsenhet per lägenhet samt en för teknikhus/solanläggning. Samtliga uppkopplade med intern GSM för att underlätta installation innan fast Internet installerats. Energimätare och rumsgivare ansluts via ModbusRTU. Temperatur- och flödesgivare via analog ingång 4-20 mA. Vattenmätare via puls. Energi och volym loggas varje timme, effekt och flöden varje minut.

Varje ezeio är uppkopplad mot ezecontrol.com – en webbportal för lagring, analys, visualisering och export av data. Olika behörighetsnivåer till webbportalen gör att lägenhetsinnehavare ges tillgång till data från sin lägenhet. Byggherre, bostadsrättsförening och Energimyndigheten har tillgång till all data.

Varefter lägenheterna installerat fast internet kopplas GSM-uppkoppling bort. Totalt hanteras närmare 90.000 datasamples och värden varje dygn.

Från beställning till att samtliga givare, insamling och konfiguration var levererat och klart gick mindre än fyra veckor. Lösningen levererar idag

  • Automatiska rapporter över energianvändning till byggherre och bostadsrättsförening.
  • Visualisering över energianvändning med jämförelse mellan de olika lägenheterna.
  • Rapport över producerad el från solenergianläggning.
  • Timvärden för all energianvändning, produktion och fastighetsdata till Energimyndighetens databas.

Fakta om eze System lösning
ezeio samlar data från sensorer och gör det tillgängligt i realtid var som helst i världen – vare sig det är en enstaka temperaturgivare eller tusentals sensorer av olika typer spridda på olika platser. Med fyra standardingångar, två utgångar och generösa expansionsmöjligheter kan ezeio stödja många olika applikationer. ezeio controller kommunicerar via Internet utan krav på speciell brandvägg eller andra justeringar i nätverket. All kommunikation från och till ezeio är krypterad: endast auktoriserade personer har access.

Comments are closed