eze System lanserar batteridriven trådlös mätning för temperatur och fukt

Sacramento/Stockholm 31 augusti 2015eze System, som tillhandahåller en lösning för Remote Access & Control över Internet lanserar nu en ny produkt med batteridrivna och trådlösa givare för temperatur- och fuktmätning. Lösningen förenklar installation och möjliggör mätning, loggning och larm där detta tidigare inte varit möjligt.

eze System lösning för mätning, loggning, rapportering och larm av till exempel temperatur eller energi används idag inom en stor mängd olika tillämpningar, från hela industrifastigheter till enskild och spridd utrusning.

– Vi får ofta frågan om trådlösa och batteridrivna givare för framförallt temperaturmätning säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Det handlar både om mätning för fast installation och i projekt där man enkelt vill kunna flytta givare eller på annat sätt ha en flexibel installation.

Den trådlösa enheten har mätning för temperatur och fukt. Utöver detta kan anslutas ytterligare temperaturgivare eller fuktgivare för till exempel mätning av fukt inomhus, ute eller i olika typer av material.

– Ett område där vi ser ett ökande behov av trådlösa och enkelt tillgänglig mätning är byggarbetsplatser säger Niklas Zandelin. Utsatta miljöer som dessutom måste kunna justeras och kompletteras från dag till dag.

I samband med lanseringen av den trådlösa temperaturmätaren presenteras även ett flertal nya paketeringar av eze System lösning för temperaturmätning, rapportering och larm

– I och med att vi förenklar och möjliggör mätning där det tidigare saknats och varit för dyrt eller komplext att mäta öppnar vi upp för många nya områden. Loggning och rapporter för skolkök är ett exempel avslutar Niklas Zandelin.

Comments are closed