eze System lanserar lösning för Individuell Mätning och Debitering – IMD

Stockholm 2015-01-12 – eze System lanserar nu en lösning för individuell mätning och debitering av El, Vatten och Värme. Givare ansluts till ezeio som i sin tur ansluts till Internet. All data loggas och kan exportera eller hämtas via öppna API-gränssnitt.

– Eze lösning skiljer sig på flera sätt mot vanliga IMD-lösnignar – framförallt när det gäller kostnadseffektivitet och flexibilitet säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe.  Den helt cloudbaserade lösningen tillsammans med en intelligent hårdvara håller nere installationskostnaden. Möjligheterna att komplettera lösningen med att i samma system mäta övriga medier – temperatur, fastighetsel eller elen till laddstolpar – ger en unik bredd.

Fördelar med eze IMD

eze System IMD har flera fördelar jämfört med traditionella IMD-lösnignar. Framförallt är det en helt integrerad lösning där hela kedjan från mätare till mottagare hänger ihop. Fördelarna är bland annat

  • Säkerhet – med eze System lösning finns ingen risk för intrång i nätverket. Den trippelredundanta serverlösningen erbjuder en säker och stabil driftsmiljö.
  • Kostnadseffektivitet – enkel installation och administration minskar kostnaderna för projektet. Minskat behov av hårdvara bidrar till kostnadseffektivitet.
  • Tillgänglighet – Öppen standard och kommunikation gör att loggad data och mätvärden enkelt exporteras till valfritt system. Automatiska rapporter till valda mottagare
  • Flexibilitet – Möjligheten att i samma system mäta fastighetsel, temperatur mm

Comments are closed