eze System och Semcab i samarbete kring elcentraler

Stockholm den 2014-04-14 – Mätning och automation i mindre fastigheter och bostäder blir aktuellt för allt fler. eze System och SEMCAB tar tillsammans med ABB fram nya lösningar för smarta elcentraler för bostäder och kommersiella fastigheter.

Syftet med en elcentral, oavsett om den finns i en bostad eller en kommersiell fastighet, är i första hand eldistribution och elsäkerhet. I och med ökande krav på bland annat mätning uppstår dock nya behov.

–       Att komplettera en elcentral med mätning redan från början blir betydligt mer kostnadseffektivt än att eftermontera eller ha flera olika system säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Genom att göra rätt från början och använda nya lösningar för uppkoppling och mätning kan kostnaden för både hårdvara, installation och tjänster hållas nere avsevärt.

eze system och Semcab arbetar sedan en tid med ABB för att hitta nya och effektiva lösningar för mätning, automation och övervakning. Företagens olika specialområden och komponenter bidrar till att få en sammanhållen lösning

–       Vi är mycket lyhörda och flexibla för att kunden skall känna att vår lösning är den optimala och vi jobbar nära kunden i vår utveckling säger Thomas Landgren, VD för Semcab. Att redan i design och planering ta med alla komponenter gör att funktion och kvalitet ökar avslutar Thomas.

Utvecklingen av centraler och system spänner från elcenraler för tillfällig el till ställverk och mätning från låg- till högspänning.

För ytterligare information:
Niklas Zandelin, VD eze System, +46 8 54 50 43 57, niklas.zandelin@ezesys.se

Thomas Landgren, VD SEMCAB, +46 70-240 67 84, thomas.landgren@semcab.net

Om Semcab:
SEMCAB – Swedish Electric Mechanical Construction AB (www.semcab.net)  som startade sin verksamhet 1999 i Gävle med lokal byggnation av apparatskåp, styrskåp och el centraler samt KNX anläggningar har nu skrivit kontrakt med ABB, vilket ger ett globalt samarbete där ABB står för komponenterna av högsta kvalité och SEMCAB står för montage av lågspänningsställverk, apparatskåp, el centraler och KNX samt vissa servicearbeten

Comments are closed