eze System startar dotterbolag för automation av Byggarbetsplatser

Eskilstuna den 10 februari 2016 eze Systems nya dotterbolag Cabnet tillhandahåller en lösning för övervakning och styrning av byggarbetsplatser. Efter starten under förra året etablerar sig nu Cabnet i Eskilstuna.

Cabnet startades under våren 2015 då företaget lanserade en helt ny lösning för övervakning och styrning av byggarbetsplatser. Med ett flexibelt och kostnadseffektivt smart system hjälper Cabnet byggföretag att övervaka, få larm och till exempel mäta energi eller fukt under hela byggprocessen.

  • Vi såg att det saknades en bred och fungerande lösning för övervakning och automation av byggarbetsplatsen säger Niklas Zandelin, VD för Cabnet och eze System. Vi har helt enkelt utvecklat ett fastighetssystem som fungerar i den utsatta och föränderliga miljö som en byggarbetsplats utgör.

Med Cabnet mäts de flesta medier på en byggarbetsplats; till exempel elenergi, värmemätare, fukt eller temperatur. Alla mätvärden är tillgängliga direkt via Internet i dator eller smart phone. Lösningen består av två delar; den smarta centralen till vilken mätare och sensorer ansluts samt webbtjänsten där konfiguration, larm, data mm är tillgängligt.

Det är även möjligt att styra och automatisera utrustning på distans, via Internet styra manuellt eller programmera schema, timers eller automatisera anläggningen.

Med centralens inbyggda reläer finns möjlighet att styra till exempel värme, belysning eller annat system

Cabnet löser även frågan om larm från byggarbetsplatsen. Larma på till exempel temperatur, rörelse, nivå eller läckage.

I januari flyttade Cabnet in i nyrenoverade lokaler tillsammans med ett flertal andra företag i det nya Helekopterhuset. Här samlas ett flertal nya och etablerade innovationsföretag inom teknik, design och produktrealisering.

  • Det är jättekul att Cabnet har valt att flytta in hos oss säger Leif Andersson, VD för Helkopterhuset och ny styrelseordförande för Cabnet. Vi vill erbjuda en kreativ och utvecklande miljö för företag i Mälardalen med ambitioner att växa ut i Europa avslutar Leif

Bland Cabnets kunder finns idag både byggföretag, uthyrningsföretag och utrustningstillverkare för byggindustrin. Lösningen kommer utvecklas vidare under året med målsättning att bli ett komplett system för all övervakning, styrning och mätning som byggarbetsplatsen efterfrågar.

Comments are closed