eze System VD Niklas Zandelin medförfattare till IVA rapport

Stockholm 2014-01-08 – Under 2013 har IVA drivit projektet Energieffektivt Samhälle. Ett av delprojekten – Nya Affärsmöjligheter och Affärsmodeller – lanserade i november sin delrapport. eze System VD Niklas Zandelin är en av projektdeltagarna talade under lanseringsseminariet på temat ”Möjligheter med mätning”.

Att mäta energiförbrukning öppnar för nya affärsmodeller. Nya produkter och tjänster som finns eller kommer att finnas på marknaden kan vara: rådgivning, visualisering, installation. Tillgång till stora mängder data, ”big data”, gör att det idag är möjligt att skapa beslutsunderlag och jämförelser.

Framgångsrik energieffektivisering kräver helhetsgrepp. En leverantör eller rådgivare kan erbjuda en total lösning där man delar risk och lönsamhet med kunden. Värdebaserad prissättning kan vara en affärsmodell.

Vad har kunderna och samhället för förväntningar på företagen? Kommer det vara självklart att energiförbrukningen granskas i företagen i framtiden? Även här hamnar mätning och jämförelser i fokus. Kanske finns nyckeltalen i årsredovisningen. Vilken roll har ledningen, styrelsen och ägarna?

–      Idag är det enklare hitta sina klasskamrater från mellanstadiet än att läsa av en elmätare, sa Niklas Zandelin på seminariet, och tog ett exempel; En vd vill ha en rapport från en elmätare vid ett ställverk. I princip vill chefen ha lättöverskådlig information om hur mycket el som används och vad driften kostar. När teknikerna kommer får han i stället en massa nyckeltal, presenterade i enheter som han inte förstår.

–      På något sätt känns det som vi är tillbaka i IT-branschens barndom, där en massa män i vita rockar står vid stora datorer och håller på med obegripliga kommandon, sa Niklas Zandelin. När det blir en fråga för ekonomichefen – då börjar det hända saker

Visionen för IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle är en 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050. Projektet ska bidra till att minska hindren och öka incitamenten för att genomföra kostnadseffektiv energieffektivisering i olika sektorer i samhället. På detta seminarium presenterades analys och förslag inom området affärsmodeller och affärsmöjligheter.

Presentationer från lansering

Ladda ner rapporten

Comments are closed