eze System visualiserar energin i smartwatch

Stockholm 2014-04-14Att visualisera energianvändningen är viktigt för att minska den. Eze System tar nu ett steg närmare användaren genom visualisering i smartwatch.

Att visualisera energianvändning på en skärm eller i en dator har varit en het fråga under de senaste åren. Ökad kunskap och förståelse för vad som använder energi och när skapar incitament för att spara. Det finns ett stort antal olika lösningar, allt från att visa en enskild bostad till hela eller flera fastigheter.

–       Problemet med visualiseringen är dock att den avtar i effekt över tiden säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Det finns en klar risk att användaren tappar intresset och inte ser skärmen efter några veckor.

Under det senaste året har det kommit ett flertal nya bärbara produkter som kompletterar eller i vissa fal ersätter till exempel smarta telefoner. Den smarta klockan är ett exempel. Här kan du få din mail, dina SMS och givetvis se vad klockan är. Nu har eze System integrerat med Pebbles smarta klocka och möjliggör därmed att visa energianvändning i realtid. En eller flera mätpunkter eller energidata i realtid i klockan.

–       För att komma till ett ändrat beteende och långvarigt minskande energianvändning krävs en kontinuerlig och synlig visualisering säger Niklas Zandelin. Med visualisering i den smarta klockan har vi för första gången ett verktyg som ger en kontinuerlig feedback och på ett helt nytt sätt ökar kunskap och förståelse för hur energianvändningen ser ut avslutar Niklas.

eze System ett öppet API och kopplar detta till en eller flera energimätare genom molntjänsten ezecontrol.com. API och konfiguration finns färdigt – plugg and play.

Comments are closed