ezeio och ABB elmätare gör energimätning enkelt och effektivt

Stockholm 2013-08-14 eze System tar ännu ett steg för att göra energimätning enkelt och tillgängligt. Tillsammans med ABB nya elmätare EQ-meters sätts en undermätning upp med några enkla knapptryck – tillgängligt från vilken webbläsare som helst.

Efterfrågan på energi- och undermätning växer stadigt. Allt fler användare och företag ser behovet av att kunna följa och analysera sin energianvändning för att kunna minska den. Ofta är det dock krångligt och dyrt att få det att fungera och många installerade mätare läses inte av.-       Även om eze System lösning för att göra energimätare tillgängliga i realtid över Internet är enkel i sig så krävs det ofta ganska mycket kringarbete för att det skall fungera säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Vi har nu tagit fram en lösning som gör det både enklare och snabbare att få grepp om energianvändningen.ABB nya elmätare EQ-meters med inbyggd Modbuskommunikation ansluts enkelt till ezeio. Att sätta upp ett konto för loggning, rapportering och analys av energidata sker genom tre enkla steg i en webbläsare. Kontot är förkonfigurerat för mätartypen och börjar logga direkt. All energidata är tillgängligt momentant och rapporter över energianvändningen skickas en gång per vecka eller månad.-       Vi har eftersträvat att det skall vara lika enkelt att koppla upp en elmätare som att starta ett Facebook-konto säger Niklas Zandelin. Förhoppningsvis kommer detta leda till att allt fler börjar mäta sin energianvändning och på sätt skapa förutsättningar för att minska den.

Att användaren har tillgång till information om energianvändning är den viktigaste förutsättningen för att förstå hur den skall kunna minskas. Att mäta och visualisera energianvändningen minskar den i de flesta fall med mellan 15-25 %.

Eze lösning tillsammans med ABB elmätare används idag av bland annat Volvo Truck Center, Energimyndigheten, Bravida och Trafikverket.

 

Comments are closed