Helsingborg Skolstad visualiserar energi med eze

Stockholm 2013-12-20 – CGI levererar tillsammans med eze System en färdig lösning som på ett enkelt sätt visualiserar energianvändningen i skolmiljön. Energianvändningen mäts i skolornas olika byggnader och resultaten visas på webben och via skärmar i skolornas korridorer.

Förutom CGI, eze System, Sust och gymnasieskolorna, medverkar Lunds Universitet/Campus Helsingborg, Kärnfastigheter, Öresundskraft och miljöförvaltningen i Helsingborg. Energimyndigheten bidrar med finansiering av projektet.

– Visualiseringen skapar också en möjlighet till olika tävlingsmoment, till exempel kan man kontinuerligt mäta vilken byggnad som lyckats minska sin energianvändning mest, säger Martin Högenberg, ansvarig för tjänster inom energi och miljö på CGI i Sverige. Vi mäter användningen av el, vatten och värme för varje byggnad separat och den informationen kan sedan jämföras i realtid mellan varandra. Tävlingsmomentet blir ett spännande och intressant inslag i projektet som helhet.

– Visualiseringslösningen ger oss möjlighet att synliggöra skolans faktiska energianvändning och kontinuerligt påminna om det hållbarhetsarbete som skolan bedriver, säger Jan Kristoffersson, som är projektledare för Den hållbara Skolstaden på Sust. Tack vare att energianvändningen hela tiden jämförs med andra mer vardagliga termer kan alla också skapa en förståelse för begreppet kWh och relatera till saker man känner till. Eftersom all personal och alla elever har fått varsin dator når en webbaserad lösning ut till alla och hjälper oss därmed i vårt arbete att medvetandegöra och skapa engagemang.

Projektet ska också stå modell för hur kommunalt energieffektiviseringsarbete kan bedrivas i skolor. Energi– och hållbarhetsfrågorna vävs in i undervisningen och eleverna deltar med egna idéer och får testa dem i praktiken. Parallellt genomförs energieffektivisering av byggnader och installationer inom skolorna och en lokal solanläggning har installerats.

 

Comments are closed