Ny smart lösning för energimätning i ABB ställverk

Stockholm 2014-04-14eze System har tagit ytterligare ett steg för att göra energidata tillgängligt. ABBs mätare och effektbrytare för ställverk är nu tillgängliga för mätning, plug and play, i molntjänsten ezecontrol.com.

Att mäta och rapportera energianvändning blir viktigare för allt fler. Uppkopplade mätare blir vanligare och kunskapen om energianvändningen ökar. Ofta är det dock bara energidata från en viss typ av mätare som görs tillgängligt.

–       Vi ser ett ökat behov av att kunna koppla upp och följa energianvändningen på alla nivåer i en fastighet säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. I de flesta ställverk finns det någon typ av mätare men de läses bara av manuellt, om de läses av över huvud taget.

ABBs effektbrytare och panelmonterade multiinstrument för ställverk är nu fullt integrerade med eze System lösning för mätning, loggning, rapportering och visualisering. Bland de produkter som är inkopplade finns till exempel effektbrytarna i XT-serien och panelinstrumentet M2M.

–       Genom att göra installation och mätning tillgängligt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hoppas vi att även ställverken blir en del i ett övergripande energieffektiviseringsarbete säger Niklas Zandelin. Beställare, konsulter och byggare får genom eze lösning större möjlighet att bygga smart från början avslutar Niklas.

Alla typer av mätare och system med seriell kommunikation, Modbus RTU, är möjliga att integrera med ezeio. ABBs mätare och produkter är fullt integrerade och förkonfigurerade med register för samtliga värden i mätaren.

Comments are closed