Web interface

Den kraftfulla webbjänsten ezecontrol.com är det primära gränssnittet mot eze systemet. Genom en enkel inloggning har du tillgång till ditt konto och dina controllers, anläggningar och fastigheter via vilken webbläsare som helst.

Dashboard

I ezecontrol dash board konfigureras en anpassad överblick av valda givare. Välj bland en stor mängd färdiga tabeller, diagram och mätare. Tillgängligt från vilken webbläsare som helst.

Statussida

ezecontrol statussida ger dig tillgång till alla mätare. Se och exportera data till t ex csv-fil. Analysera direkt i webbläsaren. Ställ in, se och återställ larm

Konfiguration

Lägg till och konfigurera givare och ingångar. Ställ in logg intervall och datalagring.Ställ in larm, mottagare (mail, SMS mm) och formulera larmmeddelande. Styra utgångar. Konfigurera logik, åtgärder, larm mm.

Script editor

De flesta användare använder aldrig scriptfunktionen men för avancerade tillämpningar och användare finns en scripteditor inbyggd i webbgänssnittet. Script kan skrivas och laddas upp snabbt och enkelt och körs på ezeio inom några sekunder.

Account management

Varje konto kan ha flera användare och flera controllers. Till skillnad från system där varje enhet har ett eget lösenord är hantering av detta centraliserat i eze lösning. Detta innebär enkel och säker hantering av access.

Webaccess

Till skillnad från många andra liknande lösningar och system har ezeio ingen inbyggd webbserver. Istället hanteras web servern hos eze System via tre geografiskt spridda datacenters. Det finns flera fördelar med detta:

  • With powerful servers, the user experience can be made much better than on limited hardware.
  • Access to the web servers is managed via the same technologies as banks and high volume secure web sites use.
  • Users do not need to keep track of IP addresses or ports of the field units. Everything is accessed from the same web site.
  • Multiple users can access the system at the same time, and each user has access to multiple controllers from a single login.
  • The data and configuration for all systems are always backed up in multiple places.

Access till webbtjänsten är alltid fritt. Vissa delar av tjänsten som loggning, larm och API-access har en serviceavgift. Se närmare “Molntjänsten” för priser och detaljer.