SmartElcentral™ – nu med mätning på varje grupp med ABB CMS

Stockholm 2014-04-14Genom eze System SmartElcentral™ finns nu möjligheten att mäta ström på varje utgående grupp. Detta möjliggör att ytterligare öka kunskap och förståelse för hur energianvändningen ser ut och kan minskas.

Eze System lanserade 2011 konceptet SmartElcentral™. Centralen används i framförallt mindre fastigheter med behov av energimätning och automation. Nu utökas funktionen med strömmätning på varje grupp.

–       Vi ser en ökande efterfrågan på finmaskig energimätning säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. I många fall blir det för dyrt och komplext att installera en energimätare för varje fas eller utgående grupp. Här är strömmätning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Till skillnad från en energimätare ger strömmätningen inte information om effekt (W) eller energi (Wh) utan bara om ström (A).

–       När vi kombinerar mätningen med en huvudmätare för effekt och energi kan vi i ezecontrol lägga in fördelningen av energi utifrån varje grupps ström och därmed få en bra bild av fördelningen mellan olika delar säger Niklas Zandelin. All information loggas och ezecontrol rapportmodul skickar automatiska rapporter till mottagaren.

ABB Current Measurement System, CMS, består av strömtransformatorer som monteras på dvärgbrytaren och ansluts i serie till en basenhet. Ezeio ansluts vid Modbus och läser därmed alla värden i realtid.

Comments are closed