Solenergiföretaget EnergiEngagemang använder eze lösning för mätning och visualisering

Stockholm den 2014-08-26 – Solenergiföretaget EnergiEngagemang som erbjuder lösningar inom solel och solvärme använder eze lösning för att mäta och visualisera energiproduktion och energianvändning i sina anläggningar.

I en mindre energiproducerande anläggning installeras en elmätare som mäter och redovisar energiproduktion och energikonsumtion. För att få en helhetsbild över hur en fastighets hela energimönster ser ut behövs ofta dock en mer utförlig mätning och tillgänglighet till informationen.

–       Våra lösningar lämpar sig perfekt för att mäta och följa en mindre solenergianläggning säger Niklas Zandelin, VD för eze System. Vi kan enkelt koppla in oss på befintliga mätare eller sätta in nya undermätare för att på så sätt få en tydlig och lättöverskådlig bild av både anläggningens produktion och fastighetens energikonsumtion.

EnergiEngagemang erbjuder både solel från solpaneler och solvärme från solfångare, ofta i kombination. I fastigheter som dessutom har till exempel värmepumpar är det ofta många system och olika mätare som redovisar olika delar av installationen.

–       Med eze lösning får vi ett gemensamt gränssnitt till hela fastigheten och alla installationer, säger Jonas Weissglas, marknadsansvarig EnergiEngagemang. Detta gör det dels enklare att utnyttja installationen och anpassa energiåtgången, dels ökar kunskapen och förståelsen hos den som använder anläggningen för hur den fungerar avslutar Jonas.

Comments are closed