Volvo Truck Center mäter energin med eze och genomför program för energieffektivisering

Stockholm 2013-08-14 – Volvo Truck Center har genomfört en utbildning i energieffektivisering för medarbetare i bland annat Malmö, Göteborg och Stockholm. I samband med utbildningen lanseras även visualisering av energianvändning i anläggningarna.

Sedan mitten av förra året mäter och följer Volvo Truck Center energianvändningen i sina största anläggningar i Sverige. Mätningen sker med eze System lösning för uppkoppling av energimätare. Under våren involveras hela organisationen i arbetet med energieffektivisering. Dels genom utbildning, dels genom att energianvändningen kommer visualiseras i anläggningarna.

– Verksamheten är energiintensiv och det finns stora potentialer till besparing säger Niklas Zandelin, VD för eze System som levererat lösningen för mätning och visualisering. Stora byggnader med många olika system och verksamheter gör att lösningar för mätning och uppföljning är jätteviktigt säger Niklas.

Mätning och visualisering är en del i det övergripande miljöarbetet med syfte att minska sin energianvändning och miljöpåverkan. Framförallt genom ökad kunskap och engagemang hos medarbetarna. I anläggningen i Göteborg Bäckebol följs el- och fjärrvärmeanvändningen i realtid. Återkoppling sker genom kontinuerliga rapporter och visualisering på datorskärmar i gemensamma utrymmen.

– En mycket viktig del i att kunna minska sin energianvändning är att åstadkomma en beteendeförändring, säger Niklas Zandelin. Genom visualiseringen får alla medarbetare, kunder och andra besökare en direkt bild av hur mycket energi som används just nu och hur detta förändras över tiden.

I visualiseringen jämförs även olika anläggningar i Sverige.

– Att jämföra olika anläggningar med varandra är ett effektivt sätt att hitta energibovar och var möjligheterna till besparing är störst säger Niklas Zandelin. Jämförelsen och tävlingsmomentet mellan olika delar i organisationen är ett bra sätt att skapa engagemang med minskad energianvändning som följd avslutar Niklas.

Lösningen för mätning och visualisering levereras av eze System som även ansvarar för att genomföra utbildningen på anläggningarna.

Comments are closed